Produktutvikling

Catapult Life Science har fasiliteter og vil skaffe utstyr for kjemisk syntese i skala opp til 50 liter i kjemisk prosesslab. Videre kan man i senteret lage tørre pulver, ved hjelp av frysetørking, spraytørking og -granulering. Vi vil også kunne bistå våre kunder med veiledning innen produktutvikling, enten det er for legemiddel eller medisinsk utstyr (medical device).

Det er viktig å bygge kvalitet inn i produktutviklingen fra et tidlig stadium. Det er avgjørende for en effektiv produktutvikling å tilfredsstille eksisterende krav inkludert kvalitetsnormer og regulatoriske retningslinjer, for å gjøre alt «godt nok» i tidlig fase.

Samtidig er det et mål å kunne minimalisere kostnad uten å gå på akkord med kravene. For å kunne tilpasse forventninger og stille krav tilpasset tidlig fase av legemiddelutvikling, kreves inngående kjennskap til de kravene som gjelder i de ulike fasene av produktutviklingen, inkludert kravene i forskjellige markeder og forskjellene/likhetene  innen legemidler, medisinsk utstyr eller annet.

Catapult Life Science vil i samarbeid med nettverket Life Science Pilot bistå kundene våre med ekspertise for alle faser og kan være behjelpelig med dialog med Legemiddelverket, samt å sette krav og utforme den nødvendige dokumentasjon for produktet.

Jeg vil vite mer!