Produksjon

Catapult har renrom for GMP produksjonsoppdrag. To suiter leies i dag ut, men vil bli ledige i 2021. Vi er i etableringsfasen og har lagt opp til å bygge to nye renrom såsnart det er behov.