Kvalitetskontroll

  • Vekstkontroll av medier  
  • Bioburden  
  • Mikrobiologisk telling i vann  
  • Endotoksintest (gel clot) 
  • Test for spesifikke organismer (eks. E. coli) 
  • Ledningsevne  
  • pH  
  • Utseende («appearance») av produkter/ råvarer  
  • Nitrater 
  • Stabilitetsstudier; temperatur, RH, og fotostabilitet