Visjon

Motivasjonen vår er et ønske om å realisere potensialet til Life Science-industrien i Norge. Vi vil bidra til å skape arbeidsplasser for våre glimrende doktorgradskandidater, for prosessingeniørene, og for de som passer produksjonslinjene, fyller pallene og vasker utstyret og gulvet. 

På sikt håper vi å kunne ligge i forkant i forhold til behovene. I Catapult Life Science, stedet hvor forskningen i Livsvitenskapsbyen Oslo transformeres til nye produkter, har vi som mål å kunne tilby også det som de nyeste oppfinnelsene trenger for å kunne demonstrere sitt potensiale, om det er biologiske eller kjemiske produkter, for bioteknologi eller helse. 

Slik vil vi sette Norge på kartet, som et sted hvor internasjonale aktører ser at de finner den infrastruktur og kompetanse de trenger for å legge sin virksomhet her. 

Vi er allerede i gang med de første skritt for å bringe vitenskapen ut i livet. 

Bringing science to life.