Ressurspool

Vi vet at det er mange kompetansepersoner rundt omkring, som kan ting som kan være viktig for andre, men uten av disse kobles sammen. Vi vil lage en «ressurspool» av organisasjoner og enkeltpersoner, hvor både generell og spesiell kompetanse kan meldes inn. Skulle det dukke opp behov, vil vi ta kontakt med de relevante kompetansepersonene for eventuelt å kunne bringe dem inn som ressurspersoner/konsulenter i aktuelle prosjekter.