Relaterte nettverk

Nettverket Life Science Pilot er knyttet opp mot klyngen The Life Science Cluster (TLSC), og vil samarbeide tett med dem for å realisere et felles mål om utløse potensialet i norsk livsvitenskapssektor. TLSC er å betrakte som «Modernettverket» til Life Science Pilot.

Oslo Cancer Cluster (OCC) representerer en annen viktig klynge i bransjen, med et fokus på cancer som sykdomsområde, og tilknyttet kreftforskningsmiljøet ved Radiumhospitalet. Life Science Pilot ønsker å samspille med OCC, og vil tilby medlemskap også til OCC-aktører som har behov for Catapult Life Science’s fasiliteter og kompetanse for oppskalering og GMP produksjon.

Nansen Neuroscience Network (NNN) er en klynge for aktører som jobber innen innenfor nevrologi. Life Science Pilot ønsker å samspille med NNN, og vil tilby medlemskap også til NNN-aktører som har behov for Catapult Life Science’s fasiliteter og kompetanse for oppskalering og GMP produksjon.

Oslo Medtech samler aktører som jobber med medisinsk teknologi. The Life Science Pilot ønsker å samspille med Oslo Medtech, og vil tilby medlemskap også til Oslo Medtech-aktører som har behov for Catapult Life Science’s fasiliteter og kompetanse for oppskalering og GMP produksjon.