Produktutvikling

Catapult Life Science kan tilby kompetanse og utstyr for utvikling av ulike typer produkter for helse og legemiddel. Vi har EX-fasiliteter og utstyr for kjemisk syntese i skala opp til 60 liter i kjemisk prosesslab, og svært erfarne medarbeidere innen kjemisk produktutvikling. Vi kan også tilby bakteriefermentering i tilsvarende skala, og har utstyr for frysetørking, spraytørking og granulering i kilo-skala. Tilbudet vårt omfatter også analyser, inkludert kvalitetskontroll (QC)-analyser og mikrobiologiske analyser for legemidler. 

Catapult Life Science samarbeider tett med partnere med komplementær kompetanse i nettverket vårt Life Science Pilot, for å kunne bistå små og store aktører med ekspertise for alle faser. Dette inkluderer regulatorisk rådgivning i forhold til legemiddel eller medisinsk utstyr (medical device), dialog med Legemiddelverket, samt å sette krav og utforme den nødvendige dokumentasjon for produktet. 

For effektiv utvikling av nye biotek-produkter og legemidler, kreves inngående kjennskap til de kravene som gjelder i de ulike fasene av produktutviklingen. Samtidig er det et mål å kunne minimalisere kostnad uten å gå på akkord med kravene. Vi bistår gjerne våre oppdragsgivere med å bygge kvalitet inn i produktutviklingen fra et tidlig stadium, for å kunne tilfredsstille eksisterende kvalitetsnormer og regulatoriske retningslinjer.