Produksjon

Catapult kan utføre enklere produksjonsoppdrag med teknisk kvalitet, og er i etableringsfasen for på sikt å kunne utføre småskala produksjonsoppdrag i henhold til GMP, eksempelvis til kliniske studier.