Om oss

Catapult Life Science vil bidra til aktivitet og verdiskapning i Norge, ved å tilby fasiliteter og kompetanse for forskningsbasert produktutvikling.

Catapult Life Science er et flerbrukssenter hvor små og store selskaper kan finne utstyr, plass, infrastruktur og kompetanse, slik at de kan få utviklet sine produkter i Norge. For oppstarten har vi funnet egnede lokaler på Fornebu, for å være i nærheten av de ledende norske kompetansemiljøene innen livsvitenskap i Norge, inkludert Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Vi tror det er viktig at et senter som skal muliggjøre de første trinnene mot industrialisering er lett tilgjengelig for oppstartsfirmaene som springer ut av dette miljøet. Parallelt jobber vi for at fremtidens Katapultsenter for Livsvitenskap skal ha sitt hovedsete i Ullevål-Gaustadbekkområdet, i forbindelse med at de store kunnskapsinstitusjonene der flytter på seg og Livsvitenskapsbygget kommer på plass.

Vi vil bringe industriens kompetanse om produktutvikling, regulatoriske krav og markedsbehov til Universitetet og forskningsmiljøene, ved å invitere inn studenter og stipendiater, og samarbeide med forskerne for gjensidig kunnskapsutveksling. På den andre siden vil vi samarbeide med produksjonsbedriftene for at de skal kunne ta over de produktene som har dokumentert sitt potensiale, slik at også storskalaproduksjonen skal kunne foregå i Norge

Gjennom nettverket Life Science Pilot vil selskaper få tilgang til kompetanse utover det senteret kan tilby. Nettverket har som mål å akselerere produktutvikling og være et arnested for nye søknader til virkemiddelapparatet nasjonalt og internasjonalt.

Ledelsen

Astrid Hilde Myrset

Daglig leder

Astrid er utdannet biokjemiker med PhD fra Universitetet i Oslo, 1991, og jobbet i FoU i Nycomed-Amersham-GE fra 1994-2008 i ulike roller, inkludert prosjektleder, kunnskapsforvalter og innovasjonsleder. Fra 2008 til 2012 var hun daglig leder i oppstartbedriften Omegatri, og fra 2012 har hun vært direktør for preklinisk og klinisk utvikling i AlgiPharma.

Kristin M. Schoultz

Leder for Legemiddelutvikling og GMP-produksjon

Kristin er utdannet radiokjemiker med PhD fra Universitet i Oslo og University of Duke, Durham, NC, USA i 1999. Jobbet i Nycomed-Amersham-GE fra 1999-2010 i ulike roller, inkludert bivirkningshåndtering/kliniske studier, kvalitetssikringsleder i alle kliniske faser og teknologioverføring til storskala/kommersielt. Kvalitetssikringsansvarlig i Clavis Pharma og fra 2014 avdelingsdirektør ved biofarmasøytisk produksjon ved Folkehelseinstituttet.

Styret

Bjørn-Einar Kihl

Bjørn-Einar Kihl

Styreleder

Bjørn Einar har teknologibakgrunn  (ETH i Zürich) og har de siste 15 årene jobbet i Venturebransjen både innenfor fornybar Energi og telecom-sektoren, og har førstehånds erfaring med produktutvikling og kommersialisering i internasjonale markeder. Hans tidligere jobb var i Hafslund Ventures, og han har derfor vært involvert i en rekke oppstartselskaper som investor/CEO og/eller styreleder.

Marius Øgaard

Marius Øgaard

Direktør Innovasjon, Oslotech

Marius har bakgrunn innen teknologi- og produktutvikling fra IKT- og aerospace-industrien, med erfaring innen salg og forretningsutvikling fra markeder globalt. Har siden 2009  arbeidet med prosjekter innen innovasjon, entreprenørskap og klyngeutvikling,  og deltok i etableringen av Oslo Medtech. I 2014 initierte og redigerte han BioVerdi-rapporten – en rapport om fremtiden for norsk bioøkonomi – i samarbeid med 50 ledere fra industri og offentlig virksomhet. Marius er grunnlegger og daglig leder av klyngeorganisasjonen The Life Science Cluster, TLSC.

Erik Agner

Erik Agner

Grunnlegger og CEO i Polypure AS

Erik er utdannet peptidkjemiker med PhD fra Universitetet i Linköping, og med erfaring fra Nycomed/Amerhsam Health. Gjennom det arbeidet innså Erik behovet for rene høykvalitetsprodukter for farma og biotek. Fra 1999 av har han bygget opp Polypure til å bli en ledende leverandør av monodisperse PEG-produkter for ulike applikasjoner.   

Bente Tange Harbø

Bente Tange Harbø

Sektordirektør Isotoplaboratoriene IFE

Bente er i dag sektordirektør og leder Isotoplaboratoriene på IFE. Sektoren har ca 130 ansatte og utgjør ca 1/3 av IFEs omsetning. Hun er Cand. Pharm fra Universitetet i Oslo med hovedfag i galenisk farmasi og har eksamen fra ETH (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) postgraduate program i radiofarmasi. Hun arbeidet i 11 år i Weifa med tablettformulering og oppskalering, og har erfaring fra apotek og legemiddelklassifisering/statistikk ved NMD/WHO Collaborating Centre for Drug Statistics. Siden 2001 har hun  arbeidet ved Isotoplaboratoriene på IFE med utvikling, produksjon og distribusjon av radioaktive legemidler. Hun hadde rolle som QP i perioden 2003 til 2013.

Rudie Spooren

Rudie Spooren

Leder Materialer og Nanoteknologi Forskningsstiftelsen SINTEF

Rudie er utdannet som fysiker ved Universitetet i Nijmegen i Nederland, med doktorgrad fra NTNU. Har jobbet som forsker innen materialteknologi i SINTEF fra 1993 til 2004. Har vært forskningssjef i SINTEF siden 2004 og leder i dag avdeling for Materialer og nanoteknologi med i underkant av 100 ansatte. Har erfaring fra gründervirksomhet og er medlem i flere bedriftsstyrer.

Bjørn Fuglaas

Bjørn Fuglaas

Administrerende Direktør GE Healthcare AS

Bjørn er Partner i Gevirgroup AS. Han har flere års global ledelseserfaring, bl.a. fra GE Healthcare, med særlig fokus på Norge, USA og Storbritannia og har brukt sin karriere innen høyteknologisk farmasøytisk industri som leder innen blant annet FoU og funn og porteføljestrategi, teknologi samarbeid, teknologivurdering, ekstern kommunikasjon, global IT samt eiendoms- og supportfunksjoner, EHS og indirekte innkjøp. Han arbeider aktivt for å fremme livsvitenskapsindustrien i Norge som et voksende industriområde for et høykompetanseland.

Eiere: Oslotech AS, SINTEF Holding AS, Diatec Monoclonals AS, Polypure AS, Sanivo Pharma AS, SurViva AS, Kristin Merete Schoultz, Arne Wang Aabye