Om oss

Catapult Life Science vil bidra til aktivitet og verdiskapning i Norge, ved å tilby fasiliteter og kompetanse for forskningsbasert produktutvikling.

Catapult Life Science er et flerbrukssenter hvor små og store aktører kan finne utstyr, plass, infrastruktur og kompetanse, slik at de kan få utviklet sine produkter i Norge. Vi er basert på Fornebu, i nærheten av de ledende norske kompetansemiljøene innen livsvitenskap i Norge, inkludert Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. For å kunne muliggjøre de første trinnene mot industrialisering, ser vi viktigheten av å være lett tilgjengelig for oppstartsfirmaene som springer ut av dette miljøet. Parallelt jobber vi for at fremtidens Katapultsenter for Livsvitenskap skal ha sitt hovedsete i Ullevål-Gaustadbekkområdet, i forbindelse med at de store kunnskapsinstitusjonene der flytter på seg og Livsvitenskapsbygget kommer på plass.

Vi bringer industriens kompetanse om produktutvikling, regulatoriske krav og markedsbehov til Universitetet og forskningsmiljøene, og muliggjør gjensidig kunnskapsutveksling i samarbeid med forskere og ved å involvere studenter og stipendiater. Vi vil også samarbeide med produksjonsbedriftene for at de skal kunne ta over de produktene som har dokumentert sitt potensiale, slik at også storskalaproduksjonen skal kunne foregå i Norge.

Gjennom nettverket Life Science Pilot kan vi tilby kompetanse utover det senteret kan tilby. Nettverket har som mål å akselerere produktutvikling og være et arnested for nye søknader til virkemiddelapparatet nasjonalt og internasjonalt.

Ansatte

Kristin Merete Schoultz

Kristin Merete Schoultz

Daglig Leder

Kristin@katapult1.no

Kristin er utdannet radiokjemiker fra Universitetet i Oslo og University of Duke, NC, USA 1999.  Jobbet innen bivirkningshåndtering, kliniske studier, QA FoU, kommersialisering og teknologioverføring i Nycomed-Amersham-GE i perioden 1999-2010. Kvalitetsdirektør i Clavis Pharma AS fra 2010-2013. Deretter QC leder og avdelingsdirektør i biofarmasøytisk produksjon ved Folkehelseinstituttet (FHI) fra 2013-2017. Avdelingsdirektør i kvalitet og laboratorieressurser ved FHI fra 2016-2018. Med-gründer i Catapult Life Science, startet full tid 2018.

Gro Helene Osnes

Gro Helene Osnes

Produksjons- og Prosjektleder

Gro Helene er offentlig godkjent bioingeniør, og har en mastergrad i bioteknologi fra NTNU fra 2006. Hun har erfaring med analysearbeid innen bl.a. cytogenetikk, celledifferensiering/hematologi og blodgass. Fra 2006 har hun jobbet ved Biofarmasøytisk Produksjon ved Folkehelseinstituttet med oppdragsproduksjon av legemidler til kliniske forsøk i henhold til GMP og medical device, som produksjonsleder og prosjektleder.

Hanne C. Grøgaard

Hanne C. Grøgaard

Forsker Produktutvikling

Hanne er utdannet Bioteknolog fra NTNU med masteroppgave i analytisk kjemi i samarbeid med Sintef. Hun har jobbet med produktutvikling, analyse og produksjon innen kosmetikk, dyrefor og kosttilskudd i Aker Biomarine og NutraQ.  Hun har vært engasjert i salg, nettverksarbeid og kundeopplæring, og jobber nå med produksjon og prosesskarakterisering av biologiske legemidler hos Diatec.

Goro Ligård

Goro Ligård

Mikrobiologisk Fagansvarlig og QC-analytiker

Goro har en mastergrad i Bioteknologi med fordypning i mikrobiologi, fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). Hun har jobbet innen næringsmiddelindustrien som kvalitetskoordinator, hvor hun blant annet har deltatt i internrevisjoner og kvalitetsarbeid. Fra 2012 – 2018 jobbet hun innen GMP med kvalitetskontroll i produksjonsenheten ved Folkehelseinstituttet, hvor hun utførte ulike mikrobiologiske analyser.

Anders Stokvold

Anders Stokvold

Laboratorieingeniør

Anders er utdannet Sivilingeniør, Industriell Kjemi, Polymerkjemi og Katalyse fra NTH/NTNU 1997.
Ansatt som forsker i Nycomed Imaging/Amersham/GE Healthcare i avdeling for Analytisk teknologiutvikling, området Technical Operations, fra 1998 til 2014, og ved GE Healthcare Oslo PET-senter 2012-2014.
Overingeniør ved Folkehelseinstituttet (FHI) ved avdeling for Biofarmasøytisk produuksjon 2015-2017, overingeniør ved Akkrediterte Analyser hos NIVA (Norsk institutt for vannforskning) 2017-2019 og som bioteknologi-ingeniør ved Diatec Monoclonals i 2019.»

 

Jhansi Panga

Jhansi Panga

Laboratorieingeniør

Jhansi er master i biokjemi fra Andhra Universitet i India fra 2009. Hun har jobbet som QA-assistent i Novartis Norge og som laborant i Invicta, hvor hun gjorde praktisk analysearbeid. Hun har dessuten jobbet som avdelingsingeniør ved Biofarmasøytisk Produksjon ved Folkehelseinstituttet, med ansvar for arkivering, miljøkontroll og annet GMP-relatert arbeid.

Styret

Trond Johansen

Trond Johansen

Styreleder

Trond har 

Kjeld-Håkon Nilsen

Kjeld-Håkon Nilsen

Styremedlem

Kjeld-Håkon

Naja Dannow

Naja Dannow

Styremedlem

Naja arbeider i hovedsak med eiendomstransaksjoner, leieavtaler og avtaler om kjøp/salg/utvikling av fast eiendom, men har også omfattende kompetanse inn selskapsrett og andre typer transaksjoner enn eiendom. Naja driver rådgivning knyttet til valg av transaksjonsform, kontraktsforhandlinger, due diligence, selskapsformalia, og gjennomføring og oppgjør. I tillegg har Naja særlig kompetanse innenfor eierstyring og selskapsledelse (corporate governance). 

Anders Stokvold

Anders Stokvold

Styremedlem

Anders er utdannet Sivilingeniør, Industriell Kjemi, Polymerkjemi og Katalyse fra NTH/NTNU 1997.
Ansatt som forsker i Nycomed Imaging/Amersham/GE Healthcare i avdeling for Analytisk teknologiutvikling, området Technical Operations, fra 1998 til 2014, og ved GE Healthcare Oslo PET-senter 2012-2014.
Overingeniør ved Folkehelseinstituttet (FHI) ved avdeling for Biofarmasøytisk produuksjon 2015-2017, overingeniør ved Akkrediterte Analyser hos NIVA (Norsk institutt for vannforskning) 2017-2019 og som bioteknologi-ingeniør ved Diatec Monoclonals i 2019.»

Einar Jonsbu

Einar Jonsbu

Styremedlem

Einar er utdannet sivilingeniør innen bioteknologi ved NTH/NTNU og har en PhD innen bioteknologi fra samme universitet. Han innehar en bred kompetanse innen biofarmasøytisk prosessutvikling og produksjon etter mer enn 25 års erfaring fra ulike stillinger i nasjonal og internasjonal bioteknologisk og farmasøytisk industri.

Han sitter i dag i en stilling som Head of Commercial Production i Bayer AS. Tidligere stillinger er Director Biopharmaceutical CMC Development med utvikling og produksjon av peptidvaksine og onkolytisk virus innen immunterapi mot kreft, Manager Manufacturing i PHARMAQ med produksjon av virale antigen til fiskevaksiner, Project Manager i Life Technology (nå Thermo Fisher) innen forskjellige celleterapiprosjekter, Senior Scientist i Alpharma (nå Xeilia Pharmaceuticals) med prosessutvikling og teknologioverføring av produksjon for flere antibiotika og overingeniør ved Folkehelseinstituttet med utvikling og produksjon av vaksine mot gruppe B meningokokksykdom. 

Eiere:

Gründere:
Astrid Hilde Myrset, Kristin Merete Schoultz, Arne Wang Aabye, Erik Agner og Bjørn Pedersen

Institusjonelle eiere: 
IFE; Oslotech AS; SINTEF

Største private eiere:

Myrlid AS, Micro LLC, Diatec Monoclonals AS, Jandersen Kapital AS, Kiritec AS, Anders Stokvold, André Svee, Kristin Merete Schoultz, SurViva AS, IFE Invest, Ola Halvorsen, Pedro Consulting AS, GE Healthcare AS, Arne Wang Aabye, Polypure AS og Idunn Sundfør.