Om oss

Catapult Life Science vil bidra til aktivitet og verdiskapning i Norge, ved å tilby fasiliteter og kompetanse for forskningsbasert produktutvikling.

Catapult Life Science er et flerbrukssenter hvor små og store aktører kan finne utstyr, plass, infrastruktur og kompetanse, slik at de kan få utviklet sine produkter i Norge. Vi er basert på Fornebu, i nærheten av de ledende norske kompetansemiljøene innen livsvitenskap i Norge, inkludert Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. For å kunne muliggjøre de første trinnene mot industrialisering, ser vi viktigheten av å være lett tilgjengelig for oppstartsfirmaene som springer ut av dette miljøet. Parallelt jobber vi for at fremtidens Katapultsenter for Livsvitenskap skal ha sitt hovedsete i Ullevål-Gaustadbekkområdet, i forbindelse med at de store kunnskapsinstitusjonene der flytter på seg og Livsvitenskapsbygget kommer på plass.

Vi bringer industriens kompetanse om produktutvikling, regulatoriske krav og markedsbehov til Universitetet og forskningsmiljøene, og muliggjør gjensidig kunnskapsutveksling i samarbeid med forskere og ved å involvere studenter og stipendiater. Vi vil også samarbeide med produksjonsbedriftene for at de skal kunne ta over de produktene som har dokumentert sitt potensiale, slik at også storskalaproduksjonen skal kunne foregå i Norge.

Gjennom nettverket Life Science Pilot kan vi tilby kompetanse utover det senteret kan tilby. Nettverket har som mål å akselerere produktutvikling og være et arnested for nye søknader til virkemiddelapparatet nasjonalt og internasjonalt.

Ansatte

Astrid Hilde Myrset

Astrid Hilde Myrset

Daglig Leder

astrid@katapult1.no

Astrid er utdannet biokjemiker med PhD fra Universitetet i Oslo, 1991, og jobbet i FoU i Nycomed-Amersham-GE i perioden 1994-2008 i ulike roller, inkludert prosjektleder, kunnskapsforvalter og innovasjonsleder. Fra 2008 til 2012 var hun daglig leder i oppstartbedriften Omegatri AS, og fra 2012 til 2017 var hun direktør for preklinisk og klinisk utvikling i AlgiPharma AS.

Gro Helene Osnes

Gro Helene Osnes

Produksjons- og Prosjektleder

Gro Helene er offentlig godkjent bioingeniør, og har en mastergrad i bioteknologi fra NTNU fra 2006. Hun har erfaring med analysearbeid innen bl.a. cytogenetikk, celledifferensiering/hematologi og blodgass. Fra 2006 har hun jobbet ved Biofarmasøytisk Produksjon ved Folkehelseinstituttet med oppdragsproduksjon av legemidler til kliniske forsøk i henhold til GMP og medical device, som produksjonsleder og prosjektleder.

Hanne C. Grøgaard

Hanne C. Grøgaard

Forsker Produktutvikling

Hanne er utdannet Bioteknolog fra NTNU med masteroppgave i analytisk kjemi i samarbeid med Sintef. Hun har jobbet med produktutvikling, analyse og produksjon innen kosmetikk, dyrefor og kosttilskudd i Aker Biomarine og NutraQ.  Hun har vært engasjert i salg, nettverksarbeid og kundeopplæring, og jobber nå med produksjon og prosesskarakterisering av biologiske legemidler hos Diatec.

Goro Ligård

Goro Ligård

Mikrobiologisk Fagansvarlig og QC-analytiker

Goro har en mastergrad i Bioteknologi med fordypning i mikrobiologi, fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). Hun har jobbet innen næringsmiddelindustrien som kvalitetskoordinator, hvor hun blant annet har deltatt i internrevisjoner og kvalitetsarbeid. Fra 2012 – 2018 jobbet hun innen GMP med kvalitetskontroll i produksjonsenheten ved Folkehelseinstituttet, hvor hun utførte ulike mikrobiologiske analyser.

Yusuf Mubiru

Yusuf Mubiru

Kjemiker

Yusuf er utdannet kjemiker fra Universitetet i Bergen i 1998 med mastergrad i naturproduktkjemi. Han har tidligere jobbet i Polypure og andre institusjoner som kjemiker og forskningsassistent med kjemisk rensing, fraksjonering og analyse. Han har også vært aktiv i frivillig arbeid i Uganda, hvilket han er fremdeles. Yusuf har truckførerbevis, og jobber med lager og logistikk i tillegg til prosesskjemi.

Jhansi Panga

Jhansi Panga

Laboratorieingeniør

Jhansi er master i biokjemi fra Andhra Universitet i India fra 2009. Hun har jobbet som QA-assistent i Novartis Norge og som laborant i Invicta, hvor hun gjorde praktisk analysearbeid. Hun har dessuten jobbet som avdelingsingeniør ved Biofarmasøytisk Produksjon ved Folkehelseinstituttet, med ansvar for arkivering, miljøkontroll og annet GMP-relatert arbeid.

Styret

Bjørn-Einar Kihl

Bjørn-Einar Kihl

Styreleder

Bjørn Einar har teknologibakgrunn  (ETH i Zürich) og har de siste 15 årene jobbet i Venturebransjen både innenfor fornybar Energi og telecom-sektoren, og har førstehånds erfaring med produktutvikling og kommersialisering i internasjonale markeder. Hans tidligere jobb var i Hafslund Ventures, og han har derfor vært involvert i en rekke oppstartselskaper som investor/CEO og/eller styreleder.

Erik Agner

Erik Agner

Grunnlegger og CEO i Polypure AS

Erik er utdannet peptidkjemiker fra Universitetet i Linköping, og med erfaring fra Nycomed/Amerhsam Health. Gjennom det arbeidet innså Erik behovet for rene høykvalitetsprodukter for farma og biotek. Fra 1999 av har han bygget opp Polypure til å bli en ledende leverandør av monodisperse PEG-produkter for ulike applikasjoner.   

Bente Tange Harbø

Bente Tange Harbø

Sektordirektør Isotoplaboratoriene IFE

Bente er i dag sektordirektør og leder Isotoplaboratoriene på IFE. Sektoren har ca 130 ansatte og utgjør ca 1/3 av IFEs omsetning. Hun er Cand. Pharm fra Universitetet i Oslo med hovedfag i galenisk farmasi og har eksamen fra postgraduate program i radiofarmasi ved ETh i Zürinc. Hun arbeidet i 11 år i Weifa med tablettformulering og oppskalering, og har erfaring fra apotek og legemiddelklassifisering/statistikk ved NMD/WHO Collaborating Centre for Drug Statistics. Siden 2001 har hun  arbeidet ved Isotoplaboratoriene på IFE med utvikling, produksjon og distribusjon av radioaktive legemidler. Hun hadde rolle som QP i perioden 2003 til 2013.

Bjørn Fuglaas

Bjørn Fuglaas

Partner Gevirgroup AS

Bjørn er Partner i Gevirgroup AS. Han har flere års global ledelseserfaring, bl.a. fra GE Healthcare, med særlig fokus på Norge, USA og Storbritannia og har brukt sin karriere innen høyteknologisk farmasøytisk industri som leder innen blant annet FoU og funn og porteføljestrategi, teknologi samarbeid, teknologivurdering, ekstern kommunikasjon, global IT samt eiendoms- og supportfunksjoner, EHS og indirekte innkjøp. Han arbeider aktivt for å fremme livsvitenskapsindustrien i Norge som et voksende industriområde for et høykompetanseland.

Eiere:

Gründere:
Astrid Hilde Myrset (CEO), Kristin Meret Schoultz (COO), Arne Wang Aabye, Erik Agner – Polypure AS, Bjørn Pedersen – Diatec Monoclonals AS

Institusjonelle eiere: 
IFE; Oslotech AS; SINTEF

TTOer: 
Inven2 AS; Bergen Teknologioverføring AS; Kjeller Innovasjon AS

Største private eiere:
Diatec Monoclonals AS, Myrlid AS, Micro LLC, Jandersen Kapital AS, SurViva AS, Anders Stokvold, IFE Invest, Kiritec AS, André Svee, Pedro Consulting AS, Kristin Merete Schoultz, GE Healthcare AS, Ola Halvorsen, Arne Wang Aabye, Polypure AS, Oslotech AS, Bjørn Fuglaas, Kihl Invest AS, Idunn Sundfør, Olaf Stalsberg, Yusuf Muhammad Mubiru, Bergen Teknologioverføring AS, Audun Myrset Kvalvaag