Life Science Pilot

Life Science Pilot er et unikt, praktisk rettet nettverk som har som formål å stimulere til aktivitet og øke verdiskapning innen livsvitenskap

Nettverket Life Science Pilot etableres for å bidra til å stimulere til aktivitet og øke verdiskapning innenfor life science i Norge. Nettverket er knyttet til klyngen The Life Science Cluster (TLSC), og vil her skape samarbeid for å bidra til å høste gevinster fra en årelang satsing på forskning innen helse og bioteknologi i Norge.  

Life Science Pilot vil være et nettverk som fokuserer på kompetanseutvikling og spesifikke aktiviteter i tilknytning til det nyetablerte flerbrukssenteret Catapult Life Science, som tar mål av seg til å bli et norsk senter for forskning, produktutvikling og småskala produksjon for life science. Life Science Pilot vil etablere konkrete samarbeidsprosjekter mellom ulike medlemmer med mål om å få offentlig støtte til prosjektene, slik at nye produkter skal utvikles til et stadium der kommersialisering er realistisk. Ved å bygge industrialiseringskompetanse gjennom konkrete prosjekter, håper vi å legge grunnlag for at hele verdikjeden kan utvikles i Norge.