Catapult Life Science – ny mulighet for å bidra til vekst i norsk life science-industri!

av | mar 15, 2017

Catapult Life Science er etablert for å bidra til at norsk livsvitenskap kan vokse ut av laboratoriet, og bidra til aktivitet og verdiskapning i Norge. For oppstarten har vi funnet egnede lokaler på Fornebu, for å være i nærheten av de ledende norske kompetansemiljøene innen livsvitenskap i Norge, inkludert Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Parallelt jobber vi for at fremtidens Katapultsenter for Livsvitenskap skal kunne plasseres i Ullevål-Gaustadbekkområdet, i forbindelse med at Livsvitenskapsbygget kommer på plass.

Catapult Life Science vil tilby små og store selskaper utstyr, plass, infrastruktur og kompetanse, slik at de kan få utviklet sine produkter i Norge. Vi vil bringe industriens kompetanse om produktutvikling, regulatoriske krav og markedsbehov til Universitetet og forskningsmiljøene, ved å involvere studenter og stipendiater, og samarbeide for gjensidig kunnskapsutveksling. Selskapet vil i samarbeid med TLSC og LMI arbeide aktivt med å utvikle et sterkt nettverksmiljø av aktører som er opptatt av produksjon, og slik bidra til at også storskalaproduksjonen skal kunne foregå i Norge. I første omgang vil Catapult Life Science få på plass Teknisk utvikling og produksjon, med planer om å inkludere også GMP produksjon fra 2018. Dette vil kreve investeringer på inntil MNOK 20, og man vil arbeide for å få betydelig støtte fra statlige programmer.

Kunder og aktiviteter 

Selskapet skal drive kommersielt og selge tjenester relatert til produktutvikling, og har allerede investert i utstyr og inventar fra GE Healthcare, for prosessutvikling og produksjon. I senteret vil kunder kunne leie seg inn for større eller mindre oppdrag, og de kan velge om de ønsker å gjennomføre prosessen med eget eller leie personell/kompetanse fra Catapulten. Catapult Life Science vil bistå alle kunder med kvalitetssystem, HMS etc. Selskapet er i sluttforhandlinger med de første kundene.

Økonomisk prognose 

Forutsetninger:

• Fast stab på 7 personer + innleide konsulenter/ deltid kompetansepersonal

• Lokaler med avtalt leiekostnad

• Minimale utstyrsinvesteringer etter oppstart av Teknisk og GMP

• Kapasitet 2020:

• 2 kunder/ dag i Teknisk

• 1,5 kunde /dag GMP

Økonomisk overskudd vil muliggjøre videreutvikling og nyinvesteringer, slik at senteret i fremtiden kan ligge i forkant av utviklingen og bidra til å skape et konkurransefortrinn for Norge.

Invitasjon til planlagt emisjon 22. mars 2017 

For å muliggjøre etableringen på Fornebu, vil selskapet hente inn penger fra eksisterende og nye eiere 22. mars 2017. I kommende emisjon vil dagens eiere invitere inn både finansielle – og eiere som kan bidra til et utvidet tjenestetilbud til kundene .

Dagens aksjekapital er fordelt på 2,11 mill aksjer. Kursen vil bli NOK 1. Den planlagte emisjonen skal hente inn i størrelsesorden 2-4 mill NOK, og minimums investeringsbeløp er NOK 100 000.

Dagens aksjonærer er Oslotech AS, SINTEF, Diatec Monoclonals AS, Sanivo Pharma AS, Polypure AS, SurViva AS, Kristin Merete Schoultz og Arne W. Aabye. Foreløpig har IFE, Inven2, GE Healthcare, Smerud Medical Research og Vitas bekreftet at de vil komme inn som nye strategiske eiere i emisjonen.