Medlemmer

Små og store bedrifter, institutter, prosjektgrupper eller andre konstellasjoner kan være medlemmer i nettverket. Dessuten kan også enkeltpersoner være medlemmer, og bidra som ressurspersoner med sin spesialkompetanse. Nettverket ble formelt lansert den 13. juni 2017, og mottar støtte fra Forskningsrådet for å bistå medlemmene i å lage gode prosjektsøknader. Foreløpig liste over medlemmer er tilgjengelig nedenfor. Sjekk ut lista, og ta kontakt for å bli medlem!

Medlemmer registreres ved signering av vårt Medlemsbrev, og etter registrering vil de få en faktura for innmeldingsavgiften. Det vil i tillegg bli en mindre årlig avgift. Medlemsavgiften gir en fortrinnsrett til å bli valgt som partner i prosjektkonsortier. Medlemmene får dessuten hjelp til å sette sammen sterke prosjektkonsortier, og til å forberede søknader for Virkemiddelapparatet. 

Institusjoner

Bergen Teknologioverføring
IFE
Inven2
Kjeller Innovasjon
Kjemisk Institutt UiO
Oslotech AS
SINTEF
UiO: Livsvitenskap

Private Bedrifter

Diatec Monoclonals AS
GE Healthcare AS
Jandersen Kapital AS
Kiritec AS
Polypure AS
Sanivo Pharma AS
Scandinavian Biotech Venture AS
Vitas AS

Oppstartsbedrifter

SoftOx Solutions

Ressurspersoner

Anders Stokvold
Arne W. Aabye
Bente Tange Harbø
Idunn Hagen
Johnny Kvisler
Knut Dyrstad
Kristin Merete Schoultz
Maj Oxaal
Olaf Stalsberg
Steinar Hagen
Astrid Hilde Myrset
Audun Sverre Kvalvaag