Lansering av nettverket Life Science Pilot!

Påmeldingsskjema for lanseringen 13. juni

8 + 6 =

Vi vil herved invitere til lansering av nettverket Life Science Pilot i Forskningsparken tirsdag 13. juni kl 14:00-15:00. Firma, kunnskapsorganisasjoner og privatpersoner er hjertelig velkomne for å høre om nettverket, og vi håper selvfølgelig også at flest mulig vil melde seg inn.

Programmet vil inkludere presentasjon fra to firma som vi håper å etablere nye prosjekter med. Detaljert program vil sendes ut til de som melder seg på.

Etter vår lansering og registering av nye medlemmer, vil vi flytte over til Toppsenteret i Forskningsparken og bli med på TLSC’s sommermøte hvor det blir et spennende program etterfulgt av litt servering.

Nettverket vil ha som sin viktigste oppgave å etablere konkrete samarbeidsprosjekter mellom ulike medlemmer med mål om å få offentlig støtte til prosjektene, slik at nye produkter skal utvikles til et stadium der kommersialisering er realistisk. Derfor ønsker vi som medlemmer både de som «trenger hjelp» og de som vil «tilby hjelp».

Mvh
Astrid Hilde Myrset
Daglig leder / CEO
Catapult Life Science AS