Kjemi

Catapult tilbyr assistanse for oppskalering av ulike typer kjemiske prosesser, og har utstyr opp til 60 liters skala. Vi bistår kunder og oppdragsgivere i å tilrettelegge industrialiserbare prosesser for syntese, rensing og opparbeidelse av finkjemikalier og biotek- / legemiddelprodukter. 

Vi kan også tilby: 

  • Frysetørking kiloskala 
  • Spray-granulering kiloskala 
  • Formulering 
  • Analyse av mellomprodukter og endeprodukter – HPLC og GC