Formulering

Dette å kunne blande sammen legemiddelet med andre ingredienser for best mulig funksjon for uttesting i dyr og mennesker, er et viktig kompetanseområde for Catapult Life Science.