Catapult er med som partner i et strategisk internt prosjekt hos SINTEF, hvor målet er å muliggjøre utvikling og produksjon av nye legemidler innen immunterapi. Les saken på Oslo Cancer Clusters hjemmeside:

https://oslocancercluster.no/2019/06/21/sintef-to-develop-methods-in-immunotherapy/