Vil du være med og bygge opp ny life science industri i Norge?

Catapult Life Science AS er etablert for å bidra til aktivitet og verdiskaping i Norge, ved å tilby fasiliteter og tjenester for forskningsbasert produktutvikling, inkludert produksjon for kliniske studier. I vårt senter på Fornebu bygger vi oss opp til å kunne gi små og store aktører tilgang til infrastruktur og kompetanse slik at de skal få utviklet sine produkter lokalt. Vi samarbeider tett med andre kompetansemiljøer for gjensidig kunnskapsutveksling, og vil også engasjere studenter og stipendiater i industriell produktutvikling.  

Catapult er i vekst, og representerer et dynamisk miljø hvor fleksibilitet og kreativitet går hånd i hånd med kvalitetsfokus og arbeid i henhold til strenge regulatoriske krav. Vi søker medarbeidere som trives i dette spenningsfeltet.  

Beskrivelse av stilling:

Catapult trenger en ny medarbeider innen kjemisk prosessutvikling og produksjon. Stillingen vil innebære praktisk arbeid for oppskalering av laboratorieprosesser samt prosessoptimalisering for etablering av effektive og industrialiserbare prosesser. Stillingen vil inkludere identifikasjon og tilpasning av hensiktsmessig utstyr, samt drift av anlegg og prosessutstyr.

Vi søker en medarbeider som

 • Tar initiativ for å få i gang ting, og tar ansvar for å skape resultater
 • Foreslår nye og innovative løsninger, og jobber aktivt for å finne forbedringer og nye tilnærmingsmåter
 • Trives med praktisk arbeid og er en ekspert i sitt felt og i kontinuerlig faglig utvikling
 • Planlegger arbeidet og kan prioritere oppgaver for effektiv håndtering av flere parallelle prosjekter
 • Samarbeider godt med kunder og kolleger, deler gjerne kunnskap og informasjon og trives med å lære opp andre
 • Forstår raskt komplekse problemer og kommer med praktiske løsningsforslag
 • Kommuniserer klart og presenterer på en effektiv måte
 • Vil gjøre en innsats for at Catapult Life Science skal fungere som et effektivt flerbrukssenter for life science-industrien i Norge

Utdanning

 • Scient / M. Sc. / Siv. Ing i organisk kjemi, biokjemi og/eller prosesskjemi

Erfaring

 • Minimum 10 års praktisk erfaring med prosessutvikling, fra lab og pilotskala til industriell prosess
 • Praktisk erfaring med preparativ og analytisk kromatografi
 • Erfaring fra arbeid med både kjemiske og biologiske produkter
 • Teknisk drift med oppbygging og vedlikehold av tekniske installasjoner

Arbeidsoppgaver

 • Prosessutvikling og tilpasning av utstyr og anlegg
 • Etablering av nye produksjonsprosesser i liten pilotskala (opptil 100 liter)
 • Preparativ og analytisk kromatografi, inkludert GC-MS og LC-MS.
 • Drift av prosess- og produksjonsutstyr og tekniske anlegg
 • Opplæring og veiledning av medarbeidere innen prosessutvikling og industriell produksjon
 • HMS-arbeid relatert til kjemisk prosessutvikling, produksjon og avfallshåndtering

Søknadsfrist: Snarest