De nye renrommene hos Catapult Life Science er nå behørig innviet. Diatecs antistoffproduksjon i lokalene er i gang, og Innvielsen sist torsdag samlet omtrent 100 mennesker fra bransjen og virkemiddelapparatet. Programmet ble en vitamininnsprøytning for de tilstedeværende, hvor brukere av senteret med all tydelighet bevitnet hvordan de ulike tilbudene til Catapult Life Science er med og virkeliggjør vitenskapen og Catapults visjon, Bringing Science to Life.

Professor Tor Lea, NMBU presenterte sitt fascinerende forskningsprosjekt, som viser at en spesiell type jordbakterier, McB, nærmest gjør underverker helsemessig for fete mus med symptomer på livstilssykdom. Kjell Erik Norby fra Vistin Pharma, presenterte nytten av kvalitetskontroll- og mikrobiologi-tilbudet til Catapult, og Morten Eikenes fra Funzionano beskrev hvordan de benytter Catapult som en sparringspartner for utvikling av sitt nye nanomateriale. Sist men ikke minst, Bjørn Pedersen fra Diatec Monoclonals, en av grunderne, fortalte hvordan etableringen av Catapult totalt hadde endret hvordan Diatec jobber, og medført både MedProt-prosjektet og nye kontrakter verdt flere titalls millioner.

Styremedlem Bjørn Fuglaas ledet en glimrende paneldebatt som lover godt for videre satsning på helseindustri fra myndighetenes side. Terje Aasland (Ap) fra næringskomiteen på Stortinget var tydelig imponert over hva Catapult Life Science får til med lite offentlig støtte: «- Dere har fått 100 000 i statlige midler, og lånt 4 millioner kroner. Til sammenligning fikk Hydro Karmøy 1,5 milliarder i statlig støtte for å investere i en ny pilotsmelter. Så dere har potensiale for å få mer utslag og mer oppmerksomhet fra myndighetene.»

Vi er enige. Og vi ser fram til at myndighetene vil gå fra ord til handling.