Innvielse Produksjonsavdeling Catapult Life Science 28. februar 2019

Registrering med kaffe og forfriskninger fra kl 12:00. Det formelle programmet starter kl 13:00.

Se detaljert program nedenfor.

Catapult Life Science er i ferd med å fylle det eksisterende gapet i verdikjeden for biotek- og legemidler i Norge, og vi inviterer herved til innvielse av nye produksjonslokaler med renrom hvor man kan produsere legemidler for testing i kliniske studier. Vi har også på plass moderne kontorer og laboratorier for kvalitetskontroll og mikrobiologi, i tillegg til vår Utviklingsavdeling som ble offisielt åpnet i august 2017.

Vi kan tilby små og store aktører hjelp til produktutvikling, produksjon og kvalitetskontroll. Det hele er muliggjort ved entusiastiske støttespillere og verdifulle kundekontrakter. De første renrommene tas allerede i bruk av Diatec Monoclonals.

Så langt har vi klart å løfte dette med i all hovedsak privat kapital. Ordningen «Norsk Katapult» som er etablert nettopp for å støtte denne type sentere, vil imidlertid kunne løfte dette ytterligere og bidra til et utvidet tilbud med større utstyrspark, for videre utvikling av bransjen.

Dersom det offentlige ønsker å delta i denne nasjonale helseindustridugnaden, ser vi at vi sammen kan realisere et enda større potensial for industrialisering og verdiskaping i Norge.

Dette ser vi frem til å demonstrere og diskutere!

Vi samler derfor nøkkelaktører fra bransjen og det offentlige til et spennende program med interessante diskusjoner om status og fremtid for norsk helseindustri.

Program innvielse