Catapult Life Science hentet denne uken inn NOK 5 mill, primært fra eksisterende eiere, men også fra noen nye entusiastiske støttespillere, og kunne med glede notere seg en overtegnet emisjon nok en gang.

Selskapet er i ferd med å rigge seg for fremtiden, for å kunne fungere som «navet» i et nasjonalt Katapultsenter for Livsvitenskap.

«Vi ville hente inn litt penger nå, før vi vet resultatet av søknadsprosessen mot Norsk Katapult» sier daglig leder Astrid Hilde Myrset. «Dersom vi skulle få tildeling vil dette gå inn som privat bidrag, og dersom vi ikke skulle få tildeling trenger vi penger for å kunne forberede en større kapitalinnhenting etter sommeren. Vi har nettopp tatt i bruk nye kontorer og QC-lab, og søker i disse dager Statens Legemiddelverk om første tilvirkertillatelse. Vi opplever mye interesse fra kunder, men det krever at vi investerer i utstyr, slik at vi faktisk kan tilby dem det de etterspør. Det er derfor flott å oppleve at eierne våre tror på oss og vil bidra til å realisere visjonen vår.»

Selskapet har både lokaler og tegninger klare for neste byggetrinn, som er renrom for produksjon av legemidler for kliniske studier.