I dagens lansering av ny Menonrapport «Helsenæringens verdi 2018» ble potensialet til legemiddelindustrien som sterk vekstnæring med et vesentlig eksportpotensial understreket.

Det er her Catapult vil ha en sentral rolle. Rapporten viser at 96 % av eksportinntektene kommer fra produksjonsbedriftene, og for å få mer produksjon i Norge er det helt sentralt at produktutvikling og etablering av småskala produksjon for kliniske studier kan skje her.

Les mer om lanseringen på LMIs hjemmesider:

Fortsatt høy vekst i hele helsenæringen