Catapult Life Science har nå gått sammen med en rekke aktører fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord om en søknad til programmet Norsk Katapult for å få etablert et nasjonalt senter med lokaler og infrastruktur for småskala legemiddelproduksjon.

Samarbeidspartnerne har valgt å inngå et strategisk samarbeid for å etablere ett nasjonalt senter med spesialkompetanse i å produsere legemidler for kliniske studier i Norge. Bakgrunnen for dette er at produksjon av legemiddel for kliniske studier er svært ressurskrevende fordi det er underlagt strenge regulatoriske krav fra myndighetene, og krever spesielle fasiliteter (renrom), systemer (Good Manufacturing Practice – GMP) og kompetanse.

Partnerne i søknaden dekker hele verdikjeden og omfatter globale og nasjonale produksjonsaktører som GE Healthcare, IFE, og Norsk medisinsk syklotronsenter, fermenteringssenteret Risavika Biosentrum i Stavanger, forskningsinstitutter (SINTEF, IFE, NORUT og Nofima), flere inkubatormiljøer inkludert BB lab og Norinnova (Tromsø), Oslo Cancer Cluster (OCC), Aleap og Sharelab i Oslo, samt universiteter og universitetssykehus fra alle deler av landet.