Catapult Life Science er sentral partner i et fremtidsrettet prosjekt som nå har fått tildeling fra Forskningsrådet under det nyetablerte programmet BIA Helse. Fokus i prosjektet er  å utvikle ny produksjonsteknologi for biologiske legemidler og radiofarmaka i Norge. Konsortiet ledes av Diatec Monoclonal, med partnere Catapult Life Science, IFE, Norsk Medisinsk Syklotronsenter, Nordic Nanovector, Prediktor Instruments og Mektron, samt forsknings- og utviklingspartnerne SINTEF Materialer og kjemi, SINTEF Raufoss Manufacturing og Universitetet i Oslo. Se annonseringen i Dagens Medisin.

Link:
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/11/15/gir-millionstotte-til-norsk-produksjon-av-legemidler/