Vil du være med og skape nye muligheter for norsk life science-industri?

Catapult Life Science AS er etablert for å bidra til aktivitet og verdiskaping i Norge, ved å tilby fasiliteter og tjenester for forskningsbasert produktutvikling. I vårt senter på Fornebu vil små og store selskaper kunne finne utstyr, infrastruktur og kompetanse slik at de skal få utviklet sine produkter i Norge. Vi vil samarbeide tett mot universiteter og andre kompetansemiljøer for gjensidig kunnskapsutveksling, og engasjere studenter og stipendiater i industriell produktutvikling, regulatoriske krav og markedsbehov.

Vi er nå klare for å ansette nøkkelpersonell for vår videre utvikling. I første omgang utlyser vi to stillinger, og til begge disse stillingene ønsker vi personer som har erfaring med legemiddelutvikling, og som liker praktisk arbeid.

1. Prosesskjemi / Drift.

Ditt primære ansvarsområde vil bli å drifte anlegget og det vi har av utstyr for kjemisk syntese, og du vil få ansvar for drift av vårt HMS-system. For øvrig vil dine arbeidsoppgaver være relatert til organisk syntese, optimalisering og oppskalering av prosesser.  Du må kunne bruke ulike analyseverktøy for kjemisk analyse, og kunne etablere en HPLC-metode.

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/Siv.Ing./M.Sc./Cand scient i organisk kjemi
 • Praktisk erfaring fra utviklingsarbeid i legemiddelindustrien
 • Kjennskap til kjemisk analyse
 • Kjennskap til regulatoriske krav for produksjon av legemidler
 • Flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

2. Produktutvikling 

Ditt primære ansvarsområde vil være å jobbe sammen med kunder for å gjennomføre utviklingen av deres produkt, inkludert fremstilling av legemiddel for preklinisk uttesting. Dine arbeidsoppgaver vil omfatte verifisering/kvalifisering av alt utstyr og alle prosesser i henhold til gjeldende krav, i samarbeid med vårt Kvalitets og GMP-personale.

Kvalifikasjoner:

 • Scient / M.Sc. / Siv.Ing i farmasi, bioteknologi eller kjemi
 • Praktisk erfaring fra formulering av ulike produkter fra legemiddelindustrien
 • Kjennskap til regulatoriske krav for produksjon av legemidler
 • Kjennskap til farmasøytisk analyse
 • Flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

I begge disse stillingene trenger vi mennesker som:

 • Liker nye utfordringer
 • Tar initiativ og ansvar uten detaljstyring
 • Er komfortabel med å jobbe i henhold til HMS-rutiner og kvalitetsskrav
 • Liker å jobbe i tett samspill med folk med ulik bakgrunn
 • Har kundefokus og trives med å lære opp andre
 • Ønsker å gjøre en god jobb og skape resultater for andre
 • Vil gjøre en innsats for at Catapult Life Science skal bli et effektivt flerbrukssenter for life science-industrien i Norge.

Finn-annonse:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=93652423