Catapult Life Science har nettopp gjennomført en vellykket emisjon, og går fremtiden i møte med stor entusiasme. Vi la opp til en forsiktig ramme, ettersom vi primært ønsker å få et brukbart fundament slik at virkemiddelapparat og andre kan stole på at vi har solide eiere i ryggen. Og vi fikk overtegning! Selvsagt var vi forberedt på det, så vi har ordnet med en styrefullmakt som gjør at vi kan dele ut akjser til alle som meldte interesse.

Den styrkede egenkapitalen vil gjøre det mulig å gjennomføre planene våre:

 • Tilpasning av lokaler på Fornebu til Teknisk prosessutvikling og produksjon
 • Installering og igangkjøring av brukt utstyr (GE Healthcare & Legemiddelverket)
 • Innkjøp av basisutstyr ut fra kundebehov
 • Ansettelse av nøkkelpersonale for å få kunne møte kundenes behov
 • Kunne ta oppdrag for de første kundene

Eiergruppen vår er styrket, og inkluderer nå:

 • IFE
 • GE Healthcare
 • Oslotech
 • Grundere (Diatec, Polypure, SurViva, Arne W. Aabye, Kristin M. Schoultz)
 • TTOer: Inven2, Bergen TO, Kjeller Innovasjon
 • Større og mindre investorer og samarbeidspartnere

Vi takker våre nye og gamle eiere, og gleder oss til å samarbeide med dere alle for å realisere vår felles visjon!